5 Ekim 2012 Cuma

Kalıtım Örneği (c#)


Bu örneğimizde temel bir Ev sınıfı oluşturacağız. Oluşturduğumuz temel ev sınıfında tüm evler için kullanılabilinir özellikler olan kat numarası, oda sayısı, alanı, semti gibi özellikler olacak. Temel Ev sınıfından bir KiralıkEv sınıfı türeteceğiz ve bu sınıfımızda sadece kiralik evler için geçerli olan depozito ve kira özelliklerini ekleyeceğiz. Ardından Main metodunun bulunduğu sınıfta nesne örneklerimizi oluşturacağız.


Temel Ev Sınıfı:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace evsinifi
{
    public class Ev
    {
        private int odasayisi;

        public int Odasayisi
        {
            get { return odasayisi; }
            set { odasayisi = value; }
        }
        private int katno;

        public int Katno
        {
            get { return katno; }
            set { katno = value; }
        }
        private int alan;

        public int Alan
        {
            get { return alan; }
            set { alan = value; }
        }
        private string semt;

        public string Semt
        {
            get { return semt; }
            set { semt = value; }
        }

   

        public string EvGoruntule()
        {
            return string.Format(" Odasayisi: {0} Katno: {1} Alan: {2} Semt: {3}", odasayisi, katno, alan, semt);
        }
    }
}

Ev sınıfından türetilen KiralıkEv sınıfı:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

/*kalitimda türetilen classların namespaceleri aynı olması tek bir referans üzerinden erişmemiz için kolaylık sağlar.*/

namespace kiraliksinifi
{
    public class kiralikev:Ev
    {
        public kiralikev()
        {
        }

        public kiralikev(int odasayisi, int katno, int alan, string semt, double kira) : base(/*boş yerine dolu olabilirdi*/)
        {
           /*yukarıdaki boş base constructori dolu olsaydı tekrardan base ile ataması yapmamıza gerek kalmayacaktı. */
           base.Odasayisi = odasayisi;
           base.Katno = katno;
           base.Alan = alan;
           base.Semt = semt;
           this.kira = kira;
           
        }

        public double kira;
        public double depozito;

        public string EvGoruntule()
        {
            return string.Format(" Odasayisi: {0}, Katno: {1}, Alan: {2}, Semt: {3}, kira: {4}", Odasayisi, Katno, Alan, Semt, kira);
        }
    }
}

Main metodunun bulunduğu ana sınıf:


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using evsinifi;
using kiraliksinifi;


namespace Kalitim
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            kiralikev ev1 = new kiralikev();
            ev1.Alan = 120;
            ev1.Katno = 3;
            ev1.Odasayisi = 4;
            ev1.Semt = "bebek";
            ev1.kira = 550;

            Ev ev2 = new Ev();
            ev2.Alan = 120;
            ev2.Katno = 3;
            ev2.Odasayisi = 4;
            ev2.Semt = "Etiler";

            kiralikev ev3 = new kiralikev(3,7,120,"besiktas",430);

            Console.WriteLine(ev1.EvGoruntule());
            Console.WriteLine(ev2.EvGoruntule());
            Console.WriteLine(ev3.EvGoruntule());

           
            Console.ReadLine();
        }
    }
}

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder